Arşiv

XI.Dönem

Kongre Programı

Teknoloji Ödülleri ve Kongresi Programı

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan Teknoloji Ödülleri, 1997 yılında yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip çözümleri ödüllendirmek amacıyla hayata geçirildi. Teknoloji Ödüllerinin çıkış noktası;

 

√  Ülkemizde teknolojiye dayalı yenilikçi bir ürün ve üretim süreci geliştirilmesi çabalarını desteklemek,


√  Yenilikçi ürün, süreç ve teknoloji geliştirmenin, rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda sanayicimizi bilinçlendirmek,


√ Kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak unsurlarına dayanıyor.

 

İlki 12 Mayıs 1998’de düzenlenen ve bugüne kadar 10 kez düzenlenen Teknoloji Ödülleri’ne 10 dönemde toplam 674 proje başvurmuş;

 

√ 9 şirket Teknoloji Büyük Ödülü’ne,

√ 37 şirket Teknoloji Başarı Ödülü’ne,


√ 14 şirket Jüri Özel Ödülü’ne,


√ 1 araştırma merkezi ve araştırmacı ise Onur Ödülü’ne hak kazanmıştır.

 

1 Mart 2013 tarihinde başvuru sürecinin başladığı XI. Teknoloji Ödülleri’ne 198 başvuru gerçekleşmiş, 150 proje değerlendirme sürecine alınarak bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşılmıştır. Değerlendirmeye alınan başvuruların 107’si ürün, 43’ü ise süreç odaklı çalışmalar olup, %43’ü KOBİ, %57’si büyük firma ölçeğindeki firmalara aittir. Başvuruların sektörel dağılımında bilişim (%45), makine imalat (%42), elektrik- elektronik (%20), malzeme-kimya (%18) öne çıkıyor. Yurt çapında 19 ilden katılımın gerçekleştirildiği XI. Teknoloji Ödülleri’ne en çok başvuru yapan iller; sırasıyla İstanbul (48), Ankara (34) ve Kocaeli (17) oldu.

 

11. Ödüllerde, bu dönem finale kalan 29 proje açıklanmış bulunuyor. Finalistlerin 14’ü orta, küçük ve mikro; 15’i ise büyük ölçekli işletmelerden oluştu.