Arşiv

Konuşmacılar

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cengiz ULTAV

Uzmanlıkların açık bir sistem dahilinde topluma değer olarak dönüşmesi gereken yeni bir değişim döneminin içerisindeyiz. Türkiye için fırsat olacak başta uluslararası rekabetçilik olmak üzere tüm alanlarda katma değerli çalışmaların artırılması için toplumla bütünleşmiş yenilikçi girişimciliğin daha iyi şartlarda destekleneceği bir somutluklar dönemi içerisindeyiz.

 

Bugün Ar-Ge ve yenileşim politika tasarım ve yönetim yetkinliği hızla gelişmekte. Bu sayede, somut hedeflerin tanımlandığı ve bileşenlerinin farklı kurumlar tarafından koordinasyon içerisinde uygulanabileceği karmaşık program tasarımları öngören politika ve programlar gündeme gelmektedir. Bu süreçte kamu desteğinin yaygın etkisi kadar, sağlanan desteğin azami katma değeri yaratacak şekilde etkin işletilmesi gündeme gelecektir. Yeni nesil politikalar, yenileşim sisteminde tüm sektörlerdeki paydaşların daha etkin ve koordineli faaliyetlerini gerektirecektir.

 

Ülkemizin 2023 hedefleri ve son dönemde Türkiye’ye yönelik uluslararası düzeyde artan ilgi, hızlı bir paradigma değişimine neden olmaktadır. Bu değişime paralel olarak özel girişimin bu alana yönelik ilgi ve yetkinliklerinde de hızlı bir gelişim gözlenmektedir. Oluşan yeni paradigma, değer yaratma süreçlerinde paranın önemini azaltırken, başta bilgi ve yaratıcılığa erişmek ve yönetmek olmak üzere karmaşık nakdi olmayan değer ve yetkinlikleri ön plana çıkarmaktadır.

 

Ülkelerin rekabet gücünü, çoklu alan takımoyunu, bilimsel ve yenileşimci işbirliği, yaratıcı yüksek katma değeri talebin merkezine gömme becerileri belirleyecek.

 

Bu yeni sistemde ben de varım diyen tüm firmaları “Rekabet güçlerini Türkiye’nin Teknoloji Ödülleri yarışına katılarak göstermeleri” için davet ediyoruz.


Teknoloji Ödülleri’ni Türkiye’de farklı ve biricik kılan Teknoloji Ödülleri’ni düzenleyen 3 kurumun bir araya geldiklerinde ortaya koydukları “temsil gücü”dür.


TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD teknoloji geliştirme alanında Türkiye’de sırasıyla kamuyu, kamu-özel sektör işbirliğini ve özel sektörü temsil ediyorlar. Bu birliktelik içinde hem devletin kamu temsilcileri, hem sivil alanın özel temsilcileri bir araya gelmiş oluyor. Bu anlamda, Teknoloji Ödülleri kapsayıcıdır.


3 kurum ile hem bilimsel araştırma, hem kamu yararına teknoloji geliştirme ve yenileşimin desteklenmesi, hem de özel sektörün teknoloji geliştirme girişimleri temsil edilmiş oluyor. Teknoloji Ödülleri, ne sektörel olarak sınırlandırılmıştır, ne de belli bir ticari faaliyet biçimiyle. Teknoloji Ödülleri hem sektörel hem de ticari faaliyet biçimleri açısından da kapsayıcı.

 

Teknoloji Ödülleri ulusal düzeyde bir yarışma olmakla birlikte, kuruluşlara sağladığı temel motivasyon “uluslararası rekabet gücü kazanımı”. Teknoloji Ödülleri’nin özelliklerden biri de bu idealist vizyonu.

 

Bu vizyon, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD gibi üç kurumun bir araya gelmesiyle mümkün olmuş. Bu üçlünün ekonomik anlamda ortaya koydukları kapsayıcılık, Teknoloji Ödülleri’ni sıradışı kılıyor. Kurumlar, ortaya koydukları Teknoloji Ödülleri yönetim modeli ile yarışma yapmanın temel kurallarının dışına çıkararak: “Kurumlar-üstü” bir alan yaratıp “yarışmalar-ötesi” bir ödül anlayışı ortaya koyuyorlar.

 

Teknoloji Ödülleri 1997 yılında ortaya çıkış nedenleri ile daha sonra çerçevesi çizilen Türkiye’nin 2023 Ulusal Hedefleri arasında güçlü bir tutarlılık mevcut. Bu kapsamda, Teknoloji Ödülleri arge ve teknoloji geliştirme ve yenileşim sisteminin önemli bir parçası.

 

Teknoloji Ödülleri Programı başvuru sürecinde uygulanan model sayesinde, başvuru sürecini tamamlayan ve fakat herhangi bir ödül kazanamayan kuruluşlar da bu süreçten fayda sağlıyor. Dolayısıyla bu kuruluşlar, yöntemli çalışma konusunda ileride yararlanabilecekleri değerli bir bilgi birikimi ve deneyim kazanmış oluyorlar.

 

Kazanan kuruluşlara ise prestij sağlamasının yanı sıra ödüllü ürünü ile ticari başarısını öne çıkarabilir, yükseltebilir, öncü bir kuruluş olarak yükleneceği misyonla, ülkemiz sanayindeki diğer kuruluşlara bilgi ve deneyim aktarma konumuna yükselir, Ödül kuruluş çalışanlarının motivasyonlarını güçlendirir. Bu farklı kurgu ve yaklaşımıyla Teknoloji Ödülleri’ne katılan her kuruluş kazanır, ödül kazanan kuruluş bir adım öne çıkar.

 

Geri