Arşiv

Ödül Kazananlar

Akış Isı ve Yanma Teknolojileri Tic.

Endüstriyel Seri Üretimlerde Uygulanan Nitrürleme Sürecinin İyileştirilmesi

 

Çalışma, günümüz endüstriyel üretim süreçlerinde sıklıkla uygulanan nitrürleme işleminin iyileştirilmesini sağlamak üzere birebir ölçekteki bir endüstriyel seri üretim fırınının en verimli işletim koşullarını belirlemek ve bu sistemlerde kullanılan sirkülasyon fanı tasarlamak üzerine kurgulanmıştır.

 

Çalışmalar sonucunda fırın geometrisi, yükleme sepetleri ve sirkülasyon fanında değişikliklere gidilmiş, işletim koşulları yeni gaz kompozisyonu önerilerek değiştirilmiştir. Tüm bunların sonucu süreç yük miktarına bağlı olarak 15-20 saat kısaltılmıştır. Bu türden bir iyileştirme hem çevreye salınan zehirli gaz miktarında hem de enerji tüketiminde ciddi kazançlar sağlamaktadır.

 

Bu proje ile ilk kez nitrürleme sürecinde karşılaşılan karmaşık fiziksel ve kimyasal olaylar ayrıntılı olarak modellenerek tasarım girdilerine dönüştürülmüştür. Çalışmanın çıktıları ihtiyacın sahibi kuruluş olan R. BOSCH San. ve Tic. A.Ş. tarafından söz konusu firmanın tüm dünyaya yayılan üretim merkezlerinde ilgili süreçlerde kullanıma sokulacaktır. Ayrıca bu çalışma nitrürleme fırınlarının ülkemizde tasarlanıp üretilmelerinin de yolunu açacaktır.

Geri