Arşiv

XII. Dönem

Kongre Programı

TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ PROGRAMI

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri ve İşadamları

Derneği (TÜSİAD) tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan Teknoloji Ödülleri, 1997 yılında yaratıcı, yenilikçi, teknik

mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip çözümleri ödüllendirmek amacıyla hayata geçirildi. Teknoloji Ödüllerinin çıkış noktası;

√ Ülkemizde teknolojiye dayalı yenilikçi bir ürün ve üretim süreci geliştirilmesi çabalarını desteklemek,

√ Yenilikçi ürün, süreç ve teknoloji geliştirmenin, rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda sanayicimizi

bilinçlendirmek,

√ Kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak unsurlarına dayanıyor.

İlki 12 Mayıs 1998’de düzenlenen ve bugüne kadar 11 kez düzenlenen Teknoloji Ödülleri’ne 11 dönemde toplam 892 proje başvurmuş;

√ 10 şirket Teknoloji Büyük Ödülü’ne,

√ 43 şirket Teknoloji Başarı Ödülü’ne,

√ 14 şirket Jüri Özel Ödülü’ne,

√ 1 araştırma merkezi ve araştırmacı ise Onur Ödülü’ne hak kazanmıştır.

 

6 Mayıs 2015 tarihinde başvuru sürecinin başladığı XII. Teknoloji Ödülleri’ne 216 başvuru gerçekleşmiş, 170 proje değerlendirme

sürecine alınarak bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşılmıştır. Değerlendirmeye alınan başvuruların 135’i ürün, 35’i ise süreç odaklı

çalışmalar olup, %60’ı KOBİ, %40’ı büyük ölçekli firmalara aittir. Başvuruların sektörel dağılımında bilişim (%34), makine imalat

(%29), elektrik- elektronik (%17), malzeme-kimya (%11) öne çıkıyor. Yurt çapında 23 ilden katılımın gerçekleştirildiği XII.Teknoloji

Ödülleri’ne en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve Kocaeli oldu.

 

XII. Teknoloji Ödülleri döneminde finale kalan 36 proje açıklanmış bulunuyor. Finalist çalışmaların 19’u KOBİ; 16’sı ise büyük ölçekli

işletmelere ait olan çalışmalardan oluşuyor.

 

Ödül Töreni Etkinlik Programı İçin,