Finalist Çalışmalar

Deva Holding A.Ş.

 

 

Deva Holding A.Ş.

Selektif İmmunosupresan Fingolimod Hidroklorür ve Antineoplastik ve İmmünomodülatör Lenalidomide İlaç Etken Maddelerinin Sentezi ve İlaç Formunda Üretimi

 

 

Proje kapsamında, antineoplastik ve immünomodülatör lenalidomid ve selektif immunosupresan fingolimod hidroklorür ilaç etken maddeleri için üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve hem ülkemiz hem de uluslararası pazarlarda ilaç formunda piyasaya sunulması hedeflenmiştir. Proje sonunda, multipl skleroz (MS) tedavisine endike fingolimod hidroklorür ve multipl miyelom tedavisine endike lenalidomid ilaç etken maddelerinin üretimleri başarı ile gerçekleştirilmiş olup bu etken maddeler kullanılarak kapsül formunda üretilen ilaçların biyoeşdeğerlikleri ispatlanmış ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan üretim izinleri ve ruhsatları alınarak ticari üretimleri gerçekleştirilmiştir.

 

Geri