Arşiv

 

Finalist Çalışmalar

İdea Teknoloji Çözümleri

 

 

İdea Teknoloji Çözümleri

VerDE e-Defter Dijital Denetim Aracı

 

 

VisionPlus VerDE e-Defterde vergi ve muhasebe ile ilgili hata, eksiklik ve yanlışlıkları tespit edip raporlanmasına imkan veren analitik ve uzman bir sistemdir. Bu sistem sayesinde firmalar kendi hata ve yanlışlarını kamu otoritesine e-defter beratlarını yüklemeden önce bulup düzeltme imkanına sahip olmanın yanında, 500 kadar kuralla teknik, muhasebe ve vergi ile ilgili kendi ön denetimlerini yapabilmektedir. Aynı zamanda XBRL formatındaki e-defterler üzerinden mali tablolar ve rasyolar da otomatik olarak üretilip analiz edilerek firma karar destek sistemlerine katkı sağlanmaktadır. Türkiye’de resmi olarak üretilen her e-Defteri herhangi bir dönüşüm gereği olmadan analiz edebilen ve anında sonuçları raporlayabilen web tabanlı bir çözümdür.

 

 

Geri