Arşiv

 

Finalist Çalışmalar

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

 

 

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Atık Biokütleler ile RDF Biokütlelerin Gazlaştırılması ve Yenilenebilir Temiz Enerji Üretimi

 

 

Projede, yenilenebilir atıkların sürdürülebilir, çevreyle dost, verimli ileri teknolojiler kullanılarak değerlendirilmesi düşünülmüştür. Daha verimsiz olan yakma yerine ileri termal proses olan gazlaştırma teknolojisi üniversite ile işbirliği kapsamında tasarlanarak endüstriyel ölçekte uygulanması sağlanmıştır. Bu kapsamda; gazlaştırma reaktörlerinin geliştirilmesi, sentez gazı üretilmesi, sentez gazını kullanarak enerji üretecek organik döngülü (ORC) türbinlerin kullanılması ile yenilenebilir enerji üretiminin başarılı bir örneği dünyada ilk defa bu proje ile gerçekleştirilmiştir. Böylece, proses sonucu çıkan atık biokütlelerin ve evsel atıklardan türetilen yakıtın (RDF biokütleleri) verimli sürdürülebilir bir yöntemle bertaraf edilmesi ve endüstriyel ölçekte enerji üretilmesi bu proje kapsamında, öngörüldüğü şekliyle başarılı şekilde test edilmiştir ve sistem sürekli olarak çalıştırılabilecek hale getirilmiştir.

 

 

Geri