Arşiv

 

Finalist Çalışmalar

MHAS Bilişim ve Kurumsal Hizmetler A.Ş.

 

 

MHAS Bilişim ve Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Augmented Reality (AR-Artırılmış Gerçeklik) Teknolojisiyle Artifical Intelligence (AI-Yapay Zeka) Destekli Medikal Pratik Eğitimi Simülasyonu

 

 

Projenin amacı, sağlık alanında eğitim veren kurumlardaki pratik eğitimlerin interaktif ve yenilikçi bir artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi destekli simülasyon eğitimi ile gerçekleştirmesini sağlayacak ortam ve platform oluşturmaktır. Projede, temel vaka türleri gerçek hasta verilerinden yola çıkılarak ve özgün hasta modelleri oluşturularak sisteme aktarılmaktadır. Duyu hissini programa katabilmek ve öğrencilerin motor becerilerini vaka varyasyonları bazında geliştirmek için, uygulanabilirlik açısından mühendislik ve yazılım uzmanlarının görüşleri alınmış olup, projenin nihai hedefinde, sisteme entegre ameliyat simülasyonu ve dünya çapında öğretici vakaların depolandığı büyük data arşivi kurmak vizyonu bulunmaktadır.

 

 

Geri