Başvuru Formu

Ödüllere başvuru için kuruluşlardan Teknoloji Ödülleri web sitesi üzerinden “Başvuru Formu" doldurmaları istenir. Başvuru Formu Kılavuzu'na buradan ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru formu tüm doldurulması zorunlu olan alanlar (yıldızlı) doldurulmuş ve isteğe bağlı ek video ve dokümanlar eklenmiş olarak web sayfasında ilan edilen başvuru tarihinden önce tamamlanmalıdır. Zamanında tamamlanmayan başvurular dikkate alınmaz. 

 

Kuruluşlar ödüle aday olan ÜRÜN/SÜREÇ çalışmasının tanıtımına yardımcı olduğunu düşündükleri tanıtıcı ek dokümanları ya da kendi çektikleri kısa videoyu başvuru formunda ilgili bölümlere yükleyebilir. 

 

Online başvuru formu tamamlandıktan sonra TÖYK Sekreteryası tarafından ödeme ve hesap bilgileri başvuran kuruma iletilir. Başvuru süreci başvuru ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanmış olur. 

 

Başvuruda bulunan  kuruluş adı  ve  başvuruya  konu  olan  ürün/süreç  çalışması, başvurunun finale kalmaması halinde kamuoyuna duyurulmayacaktır. Ancak, finalist olunması halinde bu bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Başvuru başına belirlenen ücretler aşağıda listelenmektedir. Kuruluş büyüklük sınıflamasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

  • Mikro sınıfındaki kuruluşlar     : 500 TL
  • Küçük sınıfındaki kuruluşlar    : 1.000 TL
  • Orta sınıfındaki kuruluşlar       : 3.000 TL
  • Büyük/Bağlı sınıfındaki kuruluşlar: 5.000 TL

Başvuru ücreti 13. Dönem Teknoloji Ödülleri Sekretaryası kurumu olan TÜSİAD’ın aşağıdaki hesabına "ADAY ÇALIŞMANIN BAŞVURU NUMARASI" ve "ÇALIŞMA ADI" belirtilerek ile yatırılmalıdır.

 

İş Bankası, Galatasaray Şubesi, İstanbul

TR78 0006 4000 0011 0112 0133 32

 

 

Başvuru ücreti yatırılmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formunu tamamladıktan ve başvuru ücretini yatırdıktan sonra ödül programından geri çekilmek isteyen kuruluşlar başvurularını geri çekebilirler. Ancak, ücret iadesi yapılmaz.

 

Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.