Başvuru Ücretleri

Ön başvuru için ücret talep edilmemektedir. Son Başvuru ücretleri kuruluş büyüklüklerine göre başvuru başına olmak üzere şu şekilde uygulanmaktadır.

 

  • Mikro: 500 TL
  • Küçük: 1.000 TL
  • Orta:   3.000 TL
  • Büyük: 5.000 TL

Ödüle başvuran firmaların büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında 18.11.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" esas alınmaktadır.