Değerlendirme Süreci

Başvuru Formu alınan kuruluşlara Teknoloji Ödülleri Sekretaryası'nın belirlediği hakemler tarafından saha ziyareti yapılır. Hakem değerlendirme raporları Teknoloji Ödülleri Sekretaryası'na ulaştırılır. Hakem değerlendirmeleri aşağıdaki dört başlık altında yapılır:

 

  • Yenilikçi Yön, Özgün Katkı, Teknoloji Düzeyi
  • İş Planı ve Kuruluşun Altyapısı
  • Ekonomik Öngörüler/Gerçekleşmeler
  • Ulusal Kazanımlar

Hakem değerlendirme kılavuzu ve formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saha ziyareti ve hakem değerlendirmesi tamamlanan başvurular,  değerlendirme panellerinde görüşülerek finalistler belirlenir ve TÖYK onayıyla kamuoyuna duyurulur. Finalist çalışmalar ödül töreninden bir gün önce TÜBİTAK,  TTGV ve TÜSİAD tarafından önerilen kişiler arasından TÖYK tarafından belirlenen Ödül Jürisi tarafından değerlendirilir.  

 

 

Ödül Jüri Değerlendirmesi sonucu 4 ayrı kuruluş büyüklüğü  (mikro,  küçük,  orta ve büyük/bağlı) ve 2 farklı kategori (Ürün ve Süreç) için ödüle hak kazanan 8 çalışma ile Büyük Ödül ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülü'ne hak kazanan çalışmalar belirlenecektir. Jüri tarafından layık bulunması durumunda toplam 10 çalışmaya ödül verilir.