Değerlendirme Süreci

Ön Başvuru Değerlendirme Süreci

 

Ön Başvuru dosyaları ilgili oldukları teknoloji alanlarına göre oluşturulmuş değerlendirme kurullarına yönlendirilir. Oluşturulan her değerlendirme kurulu,  kendi alanındaki  teknoloji  ödülüne  aday  çalışmaları değerlendirerek ön-eleme yapar. Bu değerlendirme sadece ön başvuru dosyaları üzerinden gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonuçları TÖYK onayı ardından başvuru yapan kuruluşlara bildirilir.

 

Son Başvuru Değerlendirme Süreci

 

Son Başvuru Dosyası alınan kuruluşlara Teknoloji Ödülleri Sekretaryasının belirlediği hakemler tarafından saha ziyareti yapılır. Hakem değerlendirme raporları Teknoloji Ödülleri Sekretaryasına ulaştırılır. Hakem değerlendirmeleri aşağıdaki dört başlık altında yapılır.

 

  • Yenilikçi Yön, Özgün Katkı, Teknoloji Düzeyi
  • İş Planı ve Kuruluşun Altyapısı
  • Ekonomik Öngörüler/Gerçekleşmeler
  • Ulusal Kazanımlar

Hakem değerlendirme kılavuzu ve formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saha ziyareti ve hakem değerlendirmesi tamamlanan başvurular,  ön değerlendirme sırasında belirlenen teknoloji alanlarında oluşturulan karma değerlendirme panellerinde görüşülerek finalistler belirlenir ve TÖYK onayıyla kamuoyuna duyurulur. Finalist çalışmalar ödül töreninden bir gün önce TÜBİTAK,  TTGV ve TÜSİAD tarafından önerilen kişiler arasından TÖYK tarafından belirlenen Ödül Jürisi tarafından değerlendirilir.  

 

Ödül Jüri Değerlendirmesi sonucu 4 ayrı kuruluş büyüklüğü  (mikro,  küçük,  orta ve büyük/bağlı) ve 2 farklı kategori (Ürün ve Süreç) için ödüle hak kazanan 8 başvuru ile büyük ödüle hak kazanan başvuru belirlenecektir. Jüri tarafından layık bulunması durumunda toplam 9 başvuruya ödül verilir.