Gizlilik

Teknoloji Ödülleri Programına  yapılan  başvuruların  değerlendirme  sürecinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait "ticari gizli bilgi" veya "hizmete özel  bilgi" olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler 9-10-2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

 

Ödül kazanan başvuru dosyalarında yer alan bilgiler, ilgili kuruluştan izin alınarak Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu (TÖYK) tarafından yayınlanabilir.

 

Kuruluşların teknoloji ödülüne aday ÜRÜN/SÜREÇ çalışmasının tamamına veya belirli bölümlerine ait fikri mülkiyet haklarının korunması, kuruluşların kendi sorumluluğundadır.