Son Başvuru Formu

Ön başvurusu üzerinden yapılan elemeyi geçen kuruluşlardan “Son Başvuru Dosyası” hazırlaması istenir. Son Başvuru Dosyası hazırlama kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Son başvuru dosyası MS Word veya uyumlu bir kelime işlemciyle hazırlanmış 2 (iki) adet basılı kopya ve 1 (bir) adet CD’de kaydedilmiş olarak, web sayfasında ilan edilen başvuru tarihinden önce Teknoloji Ödülü Sekretaryasına gönderilmelidir. Son başvuru aşamasında ücret talep edilmektedir. Başvuru ücretine ilişkin ödeme  dekontu son başvuru dosyasına  eklenmelidir. Basılı kopyalarda ilgili alanlar imzalanmalı ve tüm sayfaları paraflanmalıdır. CD kopyalarının basılı başvuru önerisinde yer alan tüm dokümanları birebir içermesi gerekmektedir. Gönderi tarihi olarak dosyanın kargoya verildiği tarih veya  elden teslim tarihi esas alınır. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Son Başvuru Dosyası’nın istenen formata uygun olmaması ve talep edilen bilgileri içermemesi durumunda başvuru değerlendirme dışı tutulur.

 

Kuruluşlar ödüle aday olan ÜRÜN/SÜREÇ çalışmasının tanıtımına yardımcı olduğunu düşündükleri her türlü görsel ve yazılı malzemeyi (fotoğraf,  video filmi, akış şeması vb.) son başvuru dosyası ekinde verebilirler.

 

Son Başvuruda bulunan  kuruluş adı  ve  başvuruya  konu  olan  ürün/süreç  çalışması, başvurunun finale kalmaması halinde kamuoyuna duyurulmayacaktır. Ancak, finalist olunması halinde bu bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Son başvuru için başvuru başına belirlenen ücretler aşağıda listelenmektedir. Kuruluş büyüklük sınıflamasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

  • Mikro sınıfındaki kuruluşlar     : 500 TL
  • Küçük sınıfındaki kuruluşlar      : 1.000 TL
  • Orta sınıfındaki kuruluşlar       : 3.000 TL
  • Büyük/Bağlı sınıfındaki kuruluşlar: 5.000 TL

Başvuru ücreti TTGV’nin aşağıdaki hesabına ‘TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ BAŞVURU ÜCRETİ’ notu ile yatırılmalı ve ödeme dekontu son başvuru dosyasına eklenmelidir.

 

Vakıflar Bankası, Merkez Şubesi, Ankara,

IBAN: TR290001500158007300298281

 

Başvuru ücreti yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Son Başvuru dosyasını sunduktan sonra ödül programından geri çekilmek isteyen kuruluşlar başvurularını geri çekebilirler. Ancak, ücret iadesi yapılmaz.

 

Son Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.