Başkan Mesajı

Esin Güral ArgatDünya ekonomisi hızlı bir şekilde yeni bir sanayi devrimini ve dijital dönüşümü yaşıyor. Bu dönüşümde rekabetçiliğin ve sürdürülebilir büyümenin yolu inovasyondan ve teknolojik açıdan yetkin olmaktan geçiyor. Günümüzde, dünya ekonomisine, yenilikleri ve buluşları gerçekleştirebilen, diğerlerinden farklı olanı üretmeyi başarabilen ülke ve şirketler yön veriyor.

 

Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirmek, başarının, ekonomik gelişmenin ve varlığını sürdürmenin kaçınılmaz gereği olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla, bilgi ve yetkinliklerle kendimizi, şirketimizi, toplumumuzu donatabildiğimiz ölçüde ve ancak yepyeni bir anlayışla geleceği yakalayabiliriz.

 

Rekabet gücümüzü arttırmak ve kalkınma hedeflerimize ulaşmak için önceliğimiz teknoloji ve inovasyon çağında katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve daha verimli üretim yapmak olmalı. Bu vizyon doğrultusunda, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD, yaratıcı, yenilikçi ürün ve teknolojileri teşvik etmek amacıyla, 1998 yılından beri Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’ni düzenliyor. Teknoloji Ödülleri ile ülkemizin teknoloji üreten yüzünü kamuoyuyla paylaşmayı, başarı hikayelerini gündeme taşımayı amaçlıyoruz.

 

Teknoloji Ödüllerinin, ürünlerin yenilikçiliği, yaratıcılığı ile teknik mükemmeliyete sahip olması gibi değerlendirme kriterlerinin yanı sıra ulusal teknolojik birikime sağladığı fayda bakımından da birçok değerli projeyi kamuoyuna tanıtmakta önemli bir rol oynadığını görüyoruz.

 

Teknoloji ödüllerine başvuran, finale kalan çok değerli girişimler söz konusu. Ülkemizin teknoloji üreten yenilikçi yüzü hepimizi umutlandırıyor. Rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda, ödüle başvurup başarılarını geniş bir kitleyle paylaşabilmek, firmalarımız için önemli bir fırsattır; kendilerini bu fırsattan yararlanmaya ve teknoloji ödüllerine başvurmaya davet ediyoruz.

 

Bizler de Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu olarak, çıktığımız bu teknoloji gelişimi yolculuğunu üç kurum dayanışma ve iş birliği içerisinde yenilikçi adımlarla sürdüreceğiz.

 

Saygılarımızla,

 

Esin Güral ARGAT

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve

13. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı