Kategoriler

Teknoloji Ödülleri ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategori ve her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak toplam sekiz kategori, bir BÜYÜK ÖDÜL ve ayrıca Üniversite-Sanayi İş Birliği kategorisinde verilmektedir. Sektörel sınırlandırma yoktur. 

 

• ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategori altında ve
• Kuruluş büyüklüğüne bağlı olarak; MİKRO, KÜÇÜK, ORTA ve BÜYÜK/BAĞLI olmak üzere dört farklı sınıf için verilmektedir.


Yeni ürün üretilmesi veya ürün kalitesi/standardının yükseltilmesi Ürün Yeniliği olarak, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi veya maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi Süreç Yeniliği kategorisi olarak tanımlanmaktadır.

Ödüle başvuran firmaların büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında 18.11.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" esas alınmaktadır.