Soru ve Cevaplar

 1. Teknoloji Ödülleri'nin amacı nedir?

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) kurumsal amaçlarına da uygun olarak:

  • Ülkemizde yenilikçi bir ürünün, bir üretim sürecinin, yeni bir teknik veya teknolojinin geliştirilmesi çabalarını desteklemek,
  • Yenilikçi ürün, süreç ve teknoloji geliştirmenin, rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda sanayicimizi bilinçlendirmek,
  • Kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak,
  • Yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürünlerin ve belirleyici özellikleri, özgün farklılıkları olan, ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan üretim süreci geliştirme çalışmalarının değerlendirilerek ödüllendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılması amaçlanmaktadır.
 2. Teknoloji Ödüllerine kimler başvurabilir?

  Teknoloji Ödülleri Programı'na pazara sunulmuş ya da sunulmamış, bir veya birden fazla ürün/süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmaları olan tüm kuruluşlar başvurabilir.

 3. Teknoloji Ödüllerine nasıl başvuru yapılabilir?

  Kuruluşlar başvuru için web sitesi üzerinde kullanıcı hesabı oluşturarak online başvuru formunu doldururlar. Aynı kurum birden fazla proje ile her proje için ayrı başvuru formu doldurarak başvurabilir.  Dileyen kurumlar başvuru esnasında çalışmalarını tanıtan kendi çektikleri kısa video ya da ek tanıtıcı dokümanları ekleyebilirler. Başvurular takvime uygun olmalıdır.

   

  Online başvuru tamamlandıktan sonra TÖYK Sekreteryası tarafından ödeme ve hesap bilgileri başvuran kuruma iletilir. Başvuru süreci başvuru ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanmış olur. Başvuru ücreti yatırılmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. 

 4. Teknoloji Ödüllerine ne zaman başvurulur?

  Teknoloji Ödülleri takvimi için lütfen tıklayınız.

 5. Başvuru ücreti nedir?

  Başvuru başına belirlenen ücretler aşağıda listelenmektedir.

   

  • Mikro sınıfındaki kuruluşlar : 500 TL/başvuru
  • Küçük sınıfındaki kuruluşlar : 1.000 TL/başvuru
  • Orta sınıfındaki kuruluşlar : 3.000 TL/başvuru
  • Büyük/Bağlı sınıfındaki kuruluşlar: 5.000 TL/başvuru

  Kuruluş büyüklük sınıflamasına buradan ulaşabilirsiniz.
  Başvuru ücreti yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

 6. Başvuru ücreti nereye ödenir?

  Başvuru ücreti 13. Dönem Teknoloji Ödülleri Sekretaryası kurumu olan TÜSİAD’ın aşağıdaki hesabına "ADAY ÇALIŞMANIN BAŞVURU NUMARASI" belirtilerek ve ’13. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ BAŞVURU ÜCRETİ’ notu ile yatırılmalıdır.

  İŞ BANKASI GALATASARAY ŞUBESİ

  TR78 0006 4000 0011 0112 0133 32

   

 7. Başvurular nasıl değerlendirilir?

  • Başvurusu kabul edilen ve başvuru ücreti yatıran kuruluşlara Teknoloji Ödülleri Sekretaryası'nın belirlediği hakemler tarafından saha ziyareti gerçekleştirilir. Hakem değerlendirmeleri Yenilikçi Yön, Özgün Katkı, Teknoloji Düzeyi, İş Planı ve Kuruluşun Altyapısı, Ekonomik Öngörüler/Gerçekleşmeler, Ulusal Kazanımlar ve Yaygın Etki başlıkları altında yapılır.
  • Saha ziyareti ve hakem değerlendirmesi tamamlanan başvurular, teknoloji alanlarında oluşturulan iki aşamalı panellerde görüşülerek finalistler belirlenir ve TÖYK onayıyla kamuoyuna duyurulur.
  • Finalist çalışmalar ödül töreninden bir gün önce TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından önerilen kişiler arasından TÖYK tarafından belirlenen Ödül Jürisi tarafından değerlendirilir.
  • Jüri tarafından layık bulunması durumunda;

  4 ayrı kuruluş büyüklüğü (mikro, küçük, orta ve büyük/bağlı) ve
  2 farklı kategori (Ürün ve Süreç) için ödüle hak kazanan 8 başvuru ile
  Büyük ödüle ve

  Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülüne hak kazanan çalışmalara ödül verilir.

 8. Teknoloji Ödül kategorileri nelerdir?

  Teknoloji Ödülleri ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategori ve her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak toplam sekiz kategori, bir BÜYÜK ÖDÜL ve ayrıca Üniversite-Sanayi İş Birliği kategorisinde verilmektedir. Sektörel  sınırlandırma yoktur.

  • ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategori altında ve
  • Kuruluş büyüklüğüne bağlı olarak; MİKRO, KÜÇÜK, ORTA ve BÜYÜK/BAĞLI olmak üzere dört farklı sınıf için verilmektedir.
 9. Finalist çalışmalar arasından kazananlar nasıl ve kimler tarafından belirlenir?

  Finalist çalışmalar arasından kazananları belirleyecek olan Ödül Jürisidir.  Ödül Jürisi TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından önerilen kişiler arasından TÖYK tarafından belirlenir. Jüri alanında yetkin öğretim görevlileri ile üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır.

 10. Teknoloji Ödülleri’ne birden fazla çalışma ile başvurabilir miyim?

  Kuruluşlar Teknoloji Ödülleri’ne birden fazla çalışma ile başvurabilirler. Her bir çalışma için ayrı birer form doldurulması ve başvuru ücreti yatırılması gerekir. 

 11. Teknoloji Ödülleri'ne başvurulan çalışmaların fikri hakları nasıl korunuyor? 

  Teknoloji Ödülleri Programı'na yapılan başvuruların değerlendirme sürecinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait "ticari gizli bilgi" veya "hizmete özel bilgi" olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler 9 Ekim 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

   

  Başvuruda bulunan kuruluş adı ve başvuruya konu olan ürün/süreç çalışması, başvurunun finale kalmaması halinde kamuoyuna duyurulmayacaktır. Finalist olunması halinde bu bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

   

  Ödül kazanan başvuru dosyalarında yer alan bilgiler, ilgili kuruluştan izin alınarak Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu(TÖYK) tarafından yayınlanabilir.

   

  Kuruluşların teknoloji ödülüne aday ÜRÜN/SÜREÇ çalışmasının tamamına veya belirli bölümlerine ait fikri mülkiyet haklarının korunması, kuruluşların kendi sorumluluğundadır.

 12. Teknoloji Ödüllerini kazanan çalışmalara verilecek ödüller nelerdir?

  Teknoloji Ödülleri bir prestij ödülüdür. Para ödülü üzerine kurgulanmamış olan Teknoloji Ödülleri'nde kazanan firmalar“Teknoloji Ödülü Heykelciği” ile onurlandırılacaktır.

   

  Kazanan firmalara prestij sağlamasının yanı sıra bu ödüller aşağıdaki yarar ve imkanları da sağlar:

   

  • Ödül alan firmaların saygınlığı artar, pekişir.
  • Firma, ödüllü ürünü ile ticari başarısını öne çıkarabilir, yükseltebilir.
  • Ürün geliştirme yeteneği sayesinde öncü bir firma olarak yükleneceği misyonla, ülkemiz sanayindeki diğer firmalara bilgi ve deneyim aktarma konumuna yükselir.
  • Firma mensupları, ödül törenleri, kongreler, tanıtımlar gibi konu ile ilgili iletişim ortamlarında, ilgili çevrelerle tanışma ve etkileşime girme olanağından yararlanır.
  • Ödül firma çalışanlarının motivasyonlarını artırır.
  • Firmanın tanıtım ve reklam araçlarında, tanımlanan kurallara uygun olarak, ödül logosu kullanılabilir.
  • Ödül alan firmalar ve ürünleri hakkında medyada tanıtıcı yazılar yayınlanır; medyada görünürlükleri artar.
  • Firmalar ve ödül kazanan ürünler Internet’te açılacak Web sayfasında tanımlanacak çerçevede yer alırlar.
 13. Teknoloji Ödüllerine katılım kuruluşlara ne katkı sağlar?

  Teknoloji Ödülü Programı kazananlarına da, katılanlarına da ilgili kamuoyunda ciddi prestij kazandırmaktadır.

   

  Teknoloji Ödülleri Programı başvuru sürecinde uygulanan model sayesinde, başvuru sürecini tamamlayan ancak herhangi bir ödül kazanamayan kuruluşlar da bu süreçten fayda sağlar. Başvuran kuruluşlar, 

   

  • konu ile ilgili olarak kendi örgütlenmeleri içindeki bütün verilerin toplanması;
  • ürün geliştirme süreçlerindeki güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi;
  • konuya ilişkin bilgilenme ve bilinçlenme sürecinin hızlandırılması;
  • süreçle ilgili ölçümlerin yapılması;
  • bu konu etrafında ekip çalışmaları geliştirilmesi

  aşamalarından geçerler. Dolayısıyla bu kuruluşlar, yöntemli çalışma konusunda ileride yararlanabilecekleri değerli bir bilgi birikimi ve deneyim kazanmış olurlar.

   

  Bu farklı kurgu ve yaklaşımıyla Teknoloji Ödülleri’ne katılan her firma kazanır, ödül kazanan firma bir adım öne çıkar!