Tarihçe

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan Teknoloji Ödülleri, 1997 yılında yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip çözümleri ödüllendirmek amacıyla hayata geçirilmiştir.

 

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD, kurumsal amaçlarına uygun olarak,


• Ülkemizde yenilikçi ürün, yeni teknik veya teknolojinin geliştirilmesini hedef alan üretim süreci geliştirme çabalarını desteklemek,
• Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirmenin rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda sanayicimizi bilinçlendirmek, ve
• Kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak


üzere Teknoloji Ödülleri Programı’nı oluşturmuşlardır.

 

Bugüne kadar her kurum, üst üste 2 ödül için, ödül ve kongre sekretaryasını yürütmüştür. İlk iki Teknoloji Ödül ve Kongresi’ni TÜSİAD düzenlemiştir. 3. ve 4. TÜBİTAK, 5. ve 6. TTGV, 7. ve 8. TÜSİAD, 9. ve 10. Ödüllerin sekretarya görevini TÜBİTAK üstlenmiştir. 11. ve 12. Ödüllerin sekretarya görevi TTGV tarafından yürütüldükten sonra 13. Teknoloji Ödülleri itibariyle sekreterya görevi TÜSİAD'a devredilmiştir. 

 

TÖYK’ü oluşturan üç kurum, bu işbirliği modelini, ilki 1998’de, sonuncusu da TÜBİTAK sekretaryasının görevde olduğu 2010 yılında yenilenen bir protokol çerçevesinde sürdürmektedir.


Başlangıcından 7. Teknoloji Ödülleri’ne kadarki sürede, ödüller 2 ayrı kategoride verilmiştir:

 

  • KOBİ'lere yönelik (süreç geliştirme kategorisinde) Başarı Ödülleri
  • Tüm firmalara açık ancak hem ürün geliştirme hem süreç geliştirmede yetkinliğe erişmiş ve ağırlıklı büyük firmaların katıldığı Teknoloji Büyük Ödülü.

8. Teknoloji Ödülleri’nde, nanoteknoloji ve biyoteknoloji dallarında araştırmacı, araştırma merkezi ve özel sektör kuruluşlarına da teşvik ödülleri verilmiştir. Aynı dönem içinde, teknoloji ödülleri süreç ve kategorileri ile ilgili bir çalışma yapılmış ve bu çalışma sonucunda, firma ölçekleri esas alınarak, Ürün ve Yenilik Ödülleri ve Büyük Ödül olmak üzere, kategoriler ve değerlendirme ölçütleri revize edilmiştir.


9. Teknoloji Ödülleri’nde ise firma ölçeği kategorileri bazındaki özellik aynı kalmak kaydıyla, Ürün ve Süreç Geliştirme olmak üzere 2 kategoride 8 ödül ve tüm katılımcılar üzerinden de 1 Büyük Teknoloji Ödülü verilmeye başlanmıştır.

 

13. Teknoloji Ödülleri'nde var olan ödül kategorilerine ek olarak Üniversite-Sanayi İş Birliği kategorisi eklenmiştir.