Behice Deniz BAYHAN

1964 İstanbul doğumlu B. Deniz Bayhan ODTÜ Endüstri Mühendisliğinden 1985 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Aselsan’da proje mühendisi olarak çalışırken tamamladı. Mezuniyet sonrası ilk 10 yılında ağırlıklı olarak savunma sanayinde proje mühendisi (ASELSAN), MRP uygulama uzmanı (MİKES) ve yönetim bilgi sistem koordinatörü (ROKETSAN) olarak çalıştı.

 

Ardından 1995-2006 yılları arasında TÜBİTAK’ta Sanayi Ar-Ge Destekleri Programının yürütüldüğü TEYDEB’in kuruluşundan itibaren 11 yıl ulusal Ar-Ge ve inovasyon yetkinliğini geliştirme odaklı çalışmalarda yönetici pozisyonunda çalıştı. 2006 yılında TTGV’ye katıldı.

 

1995 yılından bu yana araştırma, geliştirme ve inovasyon konularında farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme çalışmalarında, Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması yönünde eğitim çalışmalarında, üniversite-sanayi işbirliği programlarında, firmalarda teknoloji yetkinlik ve rekabetçilik değerlendirme uygulamalarında, ulusal ve uluslararası toplantı organizasyonlarında, proje pazarı etkinliklerinde yer aldı. Avrupa Birliği çerçeve program kapsamında yürütülen projelerde kurum temsilcisi olarak ve Avrupa Komisyonunun çerçeve program çağrılarında hakem olarak görev yaptı.

 

Deniz Bayhan, TTGV tarafından yürütülen 11. ve 12. Teknoloji Ödülleri Yürütme Komitesi’nde Yürütme Komitesi Üyesi olarak TTGV’yi temsil etmektedir.