Evren BÜKÜLMEZ

Evren BÜKÜLMEZ 1975 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite lisans eğitimini 1999 yılında ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2005 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları bölümünden aldı.

 

2000 yılında başladığı TTGV’deki görevinde yoğun olarak Ar-Ge ve Ticarileştirme Destek Programı tasarımı, yürütülmesi, teknoloji geliştirme projelerinin değerlendirilmesi ve etkilerinin izlenmesi konularında görev aldı. Aynı zamanda TTGV program ve projeleri dışında, çeşitli sektör ve teknoloji alanlarına yönelik politika dokümanlarının hazırlanması aşamasında ulusal ve uluslararası komite ve projelerde görevler aldı.

 

Halen TTGV’nin İleri Teknoloji Projeleri Program Sorumlusu olarak görev yapan Bükülmez, bunun yanında, Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (LES-Turkey) ve Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Üyeliği’ne devam etmektedir.

Evren Bükülmez evli ve 1 çocuk babasıdır.